Facebook

Newsletter

Jak funguje měření metodou MFK?

Naše služby » Diagnostika těla MFK » Jak funguje měření metodou MFK?

Jak diagnostika funguje:

Počítačový program MFK umožňuje zobrazit projekci svalového, kloubního, nervového i vnitřního systému těla. Během krátké chvilky máme přehled o hybném systému a můžeme znát příčiny a následky akutních i chronických obtíží. Program historicky porovnává nálezy a hodnotí vývoj změn. Pacient a terapeut tak dostávají ucelenou představu o účincích zvolené terapie.

 

Informace použity z http://www.mfkcentrum.cz